Category Synode

Vraag van Pim Brouwer, zoals donderdagavond niet voorgelegd aan de Synode

Geachte Preses, Synode. Allereerst wil ik jullie complimenteren met jullie enorme inzet van deze dagen. Er zijn voortreffelijke rapporten ingediend, moedige beleidsplannen, goede amendementen, en hout snijdende moties. Chapeau. Voor ons als aanwezigen van dominee 2 punt 0, zo moeten we toegeven, was een dagdeel aanwezigheid al een behoorlijke prestatie. U draait uw hand er […]

Wij hoorden van een vreemde vroomheid

Wij hoorden van een vreemde vroomheid lichtdovers in de kerk noemen synodeleden ons vanwaar dit verregende vertrouwen wij geloven in vonken van verlangen de verlegenheid voorbij wie weet lichtzeeën-in-wording Gode volgend geven wij eeuwenoude evangeliestokjes door ver voorbij vrees en beven Bij het aanbieden van doosjes lucifers met tekst op de PKN-synode te Lunteren

100 pioniersplekken

Door: Robert Stigter, proponent in de PKN Toen we als dominee 2.0 een kleine schaduw-synode hielden over dit agenda-punt, bleek het een hamerstuk. Wij zijn als jonge theologen uit (vrijwel) alle hoeken van de kerk groot voorstander. Waarom? Omdat het inmiddels erop of eronder is voor onze kerk. We hebben nu nog een kerk met […]

Omwonden voor de predikantenpool!

door: Folkert de Jong, proponent in de PKN Toen het manifest van dominee 2.0 uitkwam was een van de herhalende argumenten: wees eens concreet! Een tweede reactie was: doe het gewoon! En ja, ik begreep die reacties wel. Al sprak er de suggestie uit dat aankomende predikanten niet al veel bezig zijn met kerk en […]