Auteursarchief: dominee2punt0

Omwonden voor de predikantenpool!

door: Folkert de Jong, proponent in de PKN Toen het manifest van dominee 2.0 uitkwam was een van de herhalende argumenten: wees eens concreet! Een tweede reactie was: doe het gewoon! En ja, ik begreep die reacties wel. Al sprak er de suggestie uit dat aankomende predikanten niet al veel bezig zijn met kerk en […]

“Er zijn veel gekkere dingen dan geloven in God”

Door: Stefan Paas, hoogleraar Church Planting and Church Renewal aan de Vrije Universiteit Het is een mooi manifest. Ik herken er ook veel van bij m’n studenten of bij mensen in onze kerk Via Nova (overwegend 35-). In de kern komt het verhaal neer op een missionair verlangen: wij willen straks zo ons werk doen […]

PThU 2020, door dominee 2.0

Het is een zonnige lentedag in 2020. Een student uit Amsterdam stapt het gebouw van de Protestantse Theologische Universiteit binnen. Wat is dit voor raar instituut, midden in een geseculariseerde stad? De PThU is een onderwijsinstelling die niet achter de kerkelijke praktijk aanholt, maar voorop gaat. Hier worden studenten opgeleid om als theoloog en predikant […]

Het is tijd voor eerherstel voor apostelen, evangelisten en profeten

door: Ineke Evink Eindredacteur Christelijk Weekblad http://www.christelijkweekblad.nl Geef je kritiek, krijg je van alle kanten bijval. Het moet de dominees2.0 zijn vergaan alsof ze met een stormram tegen een deur aan beukten die al open stond. In de pers klonken vooral veel complimenten en uitgerekend uit ‘het hol van de leeuw’ klonk de stem van […]

Gelovigen moeten zelf concreet spreken over God

Manifest Dominee 2.0 deed afgelopen zomer veel stof opwaaien. Sjoerd Muller, een van de ondertekenaars, stelt dat de wens ruimte te krijgen al lang is vervuld. De vraag is eerder hoe die ruimte te vullen. Daarnaast moet de kerk met een eenduidige boodschap naar buiten treden. Ook al dekt het spreken van de kerk dan niet […]

Manifest eist ruimte, lef en concrete taal

Manifest Dominee 2.0 deed afgelopen zomer veel stof opwaaien. Bettelies Westerbeek en Robert Stigter, initiatiefnemers van het Manifest, leggen uit waarom ze ermee begonnen zijn en wat ze willen bereiken. In komende nummers van Christelijk Weekblad volgen reacties op het manifest. Daar zaten we dan, twee weken op Dominee Bootcamp in Doorn. Afgesloten van de buitenwereld […]

De tandarts, theologie, een preek en de praktijk

door: Inger van Nes “Hoi, welkom!” Mijn nieuwe tandarts steekt haar hand uit en stelt zich voor. Ik veeg mijn klamme hand zo onzichtbaar mogelijk af aan mijn broek en druk mijn hand in de hare. Er zit een groen elastiekje in haar bruine haar en mijn oog valt op de hippe gympen onder haar smetteloos […]