Omwonden voor de predikantenpool!

door: Folkert de Jong, proponent in de PKN

Toen het manifest van dominee 2.0 uitkwam was een van de herhalende argumenten: wees eens concreet! Een tweede reactie was: doe het gewoon! En ja, ik begreep die reacties wel. Al sprak er de suggestie uit dat aankomende predikanten niet al veel bezig zijn met kerk en geloof. Alsof ze daar geen ervaring mee zouden hebben. Niet waar natuurlijk. Het reilen en zeilen van de kerk gaat ons allemaal aan het hart. De kritische noten die gekraakt zijn, moeten gezien worden in dat licht. Degenen die nog niet beroepen zijn als predikant zijn vaak op verschillende manieren betrokken bij de kerk. Vandaar dat het ons ook niet ontging dat het voorstel over het junior-predikantschap werd afgehamerd. Een aantal 2.0 dominees vinden dat een gemiste kans. Zij zagen het junior-predikantschap als een manier om de ‘zwaarte’ van het beroep wat te verlichten. Anderen waren minder enthousiast, waaronder ikzelf. Maar over één ding waren we het wel eens. De jonge predikanten en de studenten waar het voorstel over ging, waren op geen enkele manier bij het proces betrokken. Niet voor advies, niet voor meedenken, nergens. Als het aan ons ligt gebeurt dat geen tweede keer.

Daarom volgde ik dit keer de voorstellen van de synode met een grotere interesse dan normaal. Vooral het beleidsplan ‘Met Hart en Ziel’ werd warm ontvangen. Een lezenswaardig document. In dit plan staan twee concrete voorstellen die wat ons betreft rechtstreeks met dominee 2.0 te maken hebben. Aan de ene kant het voorstel voor de pioniersplekken, waar iedereen onomwonden vóór is, aan de andere kant spreekt het document ook over de predikantenpool. En daar gaat dit stuk over.

Het is eigenlijk heel mooi om ergens vóór te zijn. Zo ook deze pool. ‘Met Hart en Ziel’ geeft eigenlijk al de basisredenen: het ontzorgen van gemeenten die geen predikant meer kunnen betalen en tegelijk lost het een ander probleem op waar een aantal beroepbare dominees toch mee te maken hebben, de moeite van het vinden van een gemeente.

Vanuit de positie van dominee 2.0 hebben we vooral ervaring met dat laatste punt. Een aantal ‘verse’ predikanten vindt soms verrassend snel een gemeente. Maar voor een groot aantal is het lastig. De brug tussen afgestudeerd zijn en een gemeente vinden is lang, ook omdat plaatselijke gemeenten de tijd nemen. Tijd die niet iedereen heeft. Niet alleen wil je graag aan de slag om het Evangelie te brengen, maar je hebt ook verantwoordelijkheid voor gezin. Voor familie. Bovendien is er op deze manier een waardevol ‘vat van talent’ waar niet, of te weinig, uit getapt wordt. Predikanten die opgegroeid zijn met secularisatie. Die weten wat het is om de enige christen in de klas te zijn. Die dichtbij de mensen staan die veel gemeenten nu willen bereiken: de jonge gezinnen. En toch zijn sommigen erg lang gemeente-zoekend. Wat dat betreft kan deze pool het best zo snel mogelijk worden ingevoerd.

Betekent dit dat dominee 2.0 van de daken, of in dit geval: vanaf het balkon, luidruchtig ‘voor’ gaat roepen? Wie weet. Dominee 2.0 is nu eenmaal een a-hiërarchische organisatie. Oncontroleerbaar en ongetwijfeld verlevendigt het de vergadering. Maar in het onderling gesprek kwamen we toch op vragen. Vragen die gingen over de uitvoering van het plan. Het lijkt namelijk bijna op het model van interim predikanten. Hoe kan voorkomen worden dat deelname aan deze pool de eerste stap eigenlijk verder verzwaart? Het is nogal wat om meteen in een crisissituatie binnen te komen. Begeleiding is dan toch een groot goed.
En er is nog een belangrijk punt. In dit voorstel gaat het vooral om gemeenten die geen voorganger kunnen betalen en in veel gevallen zal dat gaan om kleine gemeenten. Er is in de PKN een neiging om te denken dat beginnende predikanten ‘beter’ in een kleine gemeente kunnen beginnen. Vaak in een dorp. Maar is dat wel juist gedacht? Juist in een tijd waar meer en meer jonge gezinnen in de steden wonen moeten toch niet de jonge predikanten naar de dorpen verplaatst worden? Zijn die niet juist daar het hardst nodig? Er is níets mis met een dorp. Er is ook niets mis met kleine gemeenten. Het is alleen een vanzelfsprekendheid die geen vanzelfsprekendheid zou moeten zijn. Het kan erg goed zijn om juist in een team van predikanten te werken. Om van anderen ook vertrouwen en geloof te ervaren, de ervaring van het volgen van Jezus als dominee.

Kortom dominee 2.0 is omwonden voor. Het is een goed idee, maar er zijn nog vragen waar we graag aan mee willen werken. En dat is eigenlijk de crux van dit blogbericht. Het junior-predikantschap werd zonder ons wat gevraagd te hebben afgehamerd. Laat dat niet gebeuren bij de predikantpool. Ook niet als de synode het ook graag wil. Laat de nieuwe generatie predikanten meespreken en meedoen in een besluit dat ons het meest aangaat. Een besluit dat de kerk kan helpen om het evangelie te brengen in een nieuwe tijd.

Advertenties

4 reacties

 1. Een leuk stuk, maar volgens sluiten de twee belangrijkste aannames en de conclusie niet correct op elkaar aan: 1) Deze predikantenpool zal met name jonge predikanten kunnen helpen aan een baan. 2) jonge predikanten zouden niet naar het dorp, maar juist in de stad moeten werken. 3) wij “als jonge dominees” zijn voor deze pool. Hier loopt het stuk: deze predikantenpool gaat met name kleine gemeenten bedienen die geen predikant meer kunnen betalen. Dat geldt niet voor de Protestantse Kerk Amsterdam, maar voor, ik zeg maar als willekeurig voorbeeld, de Protestantse Gemeente Meeden in Groningen (disclaimer: Meeden is maar een voorbeeld, het kan natuurlijk best dat zij dit probleem niet kennen).

  Ook inhoudelijk ben ik het oneens met http://www.twitter.com/jongedominee. Hoewel de steden misschien gediend zouden kunnen zijn met jonge predikanten (een aanname die allerminst vanzelfsprekend is), is het nog maar de vraag of jonge predikanten gediend zijn met een start in de stad. Natuurlijk zijn er situaties waarin dit nodig en zelfs goed is, maar ik denk dat een dorp een context biedt waarin de predikant op alle terreinen van het ambt wordt uitgedaagd en beproeft. Daarin leert de predikant zichzelf met sterke en zwakke kanten kennen.

  Ik ben dus ook voor een predikantenpool, maar juist omdat jonge predikanten zich zo het ambt zo eigen kunnen maken in dorpscontexten en omdat sommige dorpen en streken in staat zullen blijven om een kerkgemeenschap in stand te houden met dominee.

  Een laatste kanttekening: de predikantenpool zijn een oplossing voor hetzelfde probleem als waaruit streekgemeenten (zoals http://www.tussenlekenlinge.nl/) zijn ontstaan: er moet goed gekeken worden of beide oplossingen elkaar niet in de weg zitten.

  1. 1. het is waar dat het vooral de kleine gemeenten gaat gelden. en die zijn er ook in de stad tegenwoordig. Er zijn ook stadssituaties waar predikanten nodig zijn maar niet meer betaald kunnen worden

   2. Dat is de gebruikelijke argumentatie. En ik snap dat. Er is ook níets mis met een start in het dorp, ik zie dat mezelf ook wel doen. Het is alleen de vanzelfsprekendheid waar vraagtekens bij te plaatsen is. Ik ken in ieder geval 1 nieuwe dominee die in Amsterdam begonnen is en die voor die plek helemaal bedoeld is.

   3. waar het om gaat is dat in de verdere uitwerking van het plan de mensen om wie het gaat erbij betrokken worden.

 2. Een synode die besluit “over u maar zonder u”, dat moet anders kunnen. Twee oplossingsgerichte suggesties:
  De studenten aan de P. Th. U. Verenigen zich (the union makes you strong) en deze V. S. P. Th. U eist een vaste zetel in de synode. De Synode besluit geen besluiten te nemen die een aanwijsbare groep in of buiten de kerk in zijn belangen raakt, zonder die groep vooraf te informeren en consulteren.

 3. […] Omwonden voor de predikantenpool! « Dominee 2.0. […]

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: