Maandelijks archief: oktober 2012

PThU 2020, door dominee 2.0

Het is een zonnige lentedag in 2020. Een student uit Amsterdam stapt het gebouw van de Protestantse Theologische Universiteit binnen. Wat is dit voor raar instituut, midden in een geseculariseerde stad? De PThU is een onderwijsinstelling die niet achter de kerkelijke praktijk aanholt, maar voorop gaat. Hier worden studenten opgeleid om als theoloog en predikant […]

Het is tijd voor eerherstel voor apostelen, evangelisten en profeten

door: Ineke Evink Eindredacteur Christelijk Weekblad http://www.christelijkweekblad.nl Geef je kritiek, krijg je van alle kanten bijval. Het moet de dominees2.0 zijn vergaan alsof ze met een stormram tegen een deur aan beukten die al open stond. In de pers klonken vooral veel complimenten en uitgerekend uit ‘het hol van de leeuw’ klonk de stem van […]