Maandelijks archief: september 2012

Gelovigen moeten zelf concreet spreken over God

Manifest Dominee 2.0 deed afgelopen zomer veel stof opwaaien. Sjoerd Muller, een van de ondertekenaars, stelt dat de wens ruimte te krijgen al lang is vervuld. De vraag is eerder hoe die ruimte te vullen. Daarnaast moet de kerk met een eenduidige boodschap naar buiten treden. Ook al dekt het spreken van de kerk dan niet […]

Manifest eist ruimte, lef en concrete taal

Manifest Dominee 2.0 deed afgelopen zomer veel stof opwaaien. Bettelies Westerbeek en Robert Stigter, initiatiefnemers van het Manifest, leggen uit waarom ze ermee begonnen zijn en wat ze willen bereiken. In komende nummers van Christelijk Weekblad volgen reacties op het manifest. Daar zaten we dan, twee weken op Dominee Bootcamp in Doorn. Afgesloten van de buitenwereld […]

De tandarts, theologie, een preek en de praktijk

door: Inger van Nes “Hoi, welkom!” Mijn nieuwe tandarts steekt haar hand uit en stelt zich voor. Ik veeg mijn klamme hand zo onzichtbaar mogelijk af aan mijn broek en druk mijn hand in de hare. Er zit een groen elastiekje in haar bruine haar en mijn oog valt op de hippe gympen onder haar smetteloos […]

Preken met beide benen in de cultuur

door ds. Annelies van de Steeg Enigzins verbouwereerd dat een onderzoek naar preken zoveel aandacht kan genereren, pak ik mijn preek van afgelopen zondag er weer eens bij. Een voor mijn doen lange preek (bijna 3 bladzijden in 14pt) over de perikoop die op het leesrooster stond: Marcus 9:14-29. Jezus geneest een bezeten jongen. In mijn preek […]

Dominee 2.1

Hoe het verder ging na het manifest, verslag van een bijeenkomst. In juli begon Dominee 2.0 met een sneltreinvaart. Veel media-aandacht, veel reactie’s uit de landelijke kerk, de plaatselijke gemeentes en uit de opleidingen. Er kwam veel op ons af, positieve reacties, ervaringen uit de praktijk en kritische vragen. In de maand die daarop volgde […]